Presentació publicitària de producte partint de plànols ò models 3D

 

Il·lustracions tècniques i científiques
Vídeos explicatius

Dades sobre cartografia 3D i núvols de punts
Gràfics especialitzats i mapes amb dades a mida

Integració en Web

 

Simulacions de fluids 3D

 

Aplicacions multiplataforma interactives

 

Geometria 3D poligonal estructurada a partir de núvols de punts

::Contacte::